Stortinget - Møte onsdag den 12. februar 2020

Dato: 12.02.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.11.