Stortinget - Møte onsdag den 4. mars 2020 *

Dato: 04.03.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.31.