Stortinget - Møte tirsdag den 1. oktober 2019

Dato: 01.10.2019

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.23.