Stortinget - Møte fredag den 4. oktober 2019

Dato: 04.10.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 14.43