Stortinget - Møte onsdag den 16. oktober 2019

Dato: 16.10.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.49.