Stortinget - Møte onsdag den 6. november 2019

Dato: 06.11.2019
President: Magne Rommetveit

Innhold

Dagsorden

Møtet heva kl. 12.56.