Stortinget - Møte onsdag den 13. november 2019

Dato: 13.11.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Dagsorden

Møtet heva kl. 12.37.