Stortinget - Møte onsdag den 18. desember 2019

Dato: 18.12.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Dagsorden

Møtet heva kl. 12.54.