Stortinget - Møte onsdag den 10. februar 2021 *

Dato: 10.02.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.24.