Stortinget - Møte onsdag den 28. april 2021 *

Dato: 28.04.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet slutt kl. 12.39.