Stortinget - Møte onsdag den 12. mai 2021 *

Dato: 12.05.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.05.