Stortinget - Møte onsdag den 19. mai 2021 *

Dato: 19.05.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet heva kl. 12.00.