Stortinget - Møte onsdag den 30. mars 2022

Dato: 30.03.2022
President: Masud Gharahkhani

Innhold

Dagsorden

Møtet slutt kl. 12.21.