Stortinget - Møte onsdag den 20. april 2022 *

Dato: 20.04.2022
President: Svein Harberg

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 11.32.