Stortinget - Møte fredag den 1. oktober 2021 *

Dato: 01.10.2021

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Referatsaker

Referat

  • Innstilling fra den av det 165. storting nedsatte forberedende fullmaktskomité.

    Enst.: Sendes fullmaktskomiteen.

Presidenten: Fungerende president vil anmode de nyvalgte medlemmene av fullmaktskomiteen om å tre sammen umiddelbart etter at dette møtet er hevet. Komiteens møte vil bli holdt på utenriks- og forsvarskomiteens møterom, rom S-407.

Ønsker noen ordet i henhold til forretningsordenens § 54 før møtet heves? – Møtet er hevet.