Stortinget - Møte onsdag den 27. oktober 2021 *

Dato: 27.10.2021
President: Eva Kristin Hansen

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 14.28.