Stortinget - Møte onsdag den 10. november 2021 *

Dato: 10.11.2021
President: Eva Kristin Hansen

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.53.