Stortinget - Møte tirsdag den 16. november 2021 *

Dato: 16.11.2021
President: Svein Harberg

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 10.11.