Stortinget - Møte onsdag den 24. november 2021 *

Dato: 24.11.2021
President: Svein Harberg

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.51.