Stortinget - Møte tirsdag den 30. november 2021 *

Dato: 30.11.2021
President: Masud Gharahkhani

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 11.23.