Stortinget - Møte onsdag den 1. desember 2021 *

Dato: 01.12.2021
President: Morten Wold

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.58.