Stortinget - Møte onsdag den 4. januar 2023

Dato: 04.01.2023
President: Masud Gharahkhani

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 11.22.