Stortinget - Møte tirsdag den 13. juni 2023

Dato: 13.06.2023
President: Svein Harberg

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 15.11.