Stortinget - Møte onsdag den 19. oktober 2022

Dato: 19.10.2022
President: Masud Gharahkhani

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.57.