Stortinget - Møte onsdag den 16. november 2022 *

Dato: 16.11.2022
President: Masud Gharahkhani

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.17.