Stortinget - Møte onsdag den 16. november 2022

Dato: 16.11.2022
President: Masud Gharahkhani

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.17.