Representantforslag om andre reaksjonsformer enn utvisning ved brudd på utlendingsloven

Dette dokument

  • Representantforslag 99 S (2016–2017)
  • Fra: Geir Sigbjørn Toskedal og Karin Andersen
  • Sidetall: 2

Innhold

Til Stortinget
19. april 2017

Geir Sigbjørn Toskedal

Karin Andersen