Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Sigbjørn Toskedal og Karin Andersen om andre reaksjonsformer enn utvisning ved brudd på utlendingsloven

Innhold

Til Stortinget
19. april 2017

Geir Sigbjørn Toskedal

Karin Andersen