Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bengt Rune Strifeldt og Morten Ørsal Johansen om å utvide områdeadgangen i det kvoteregulerte kongekrabbefisket

Dette dokument

  • Representantforslag 69 S (2019–2020)
  • Sidetall: 2

Innhold

Til Stortinget
11. februar 2020

Bengt Rune Strifeldt

Morten Ørsal Johansen