Representantforslag om alternative reaksjoner til utvisning og styrking av barnets beste

Dette dokument

  • Representantforslag 106 S (2021–2022)
  • Fra: Aram Karim, Audun Hammer Hovda, Marian Hussein og Mona Fagerås
  • Sidetall: 2
Til Stortinget
10. februar 2022

Aram Karim

Audun Hammer Hovda

Marian Hussein

Mona Fagerås