Representantforslag om å fjerne det særnorske unntaket for alle fiskefartøy fra havneforbudet

Dette dokument

  • Representantforslag 268 S (2021–2022)
  • Fra: Guri Melby, Alfred Jens Bjørlo, Grunde Almeland og Sofie Høgestøl
  • Sidetall: 1

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

EU har innført et havneforbud for russiske skip. Norge har innført et norsk havneforbud med to spesialunntak. Det norske forbudet gjelder kun for Fastlands-Norge og ikke Svalbard. I tillegg har Norge gitt et generelt unntak fra havneforbudet for russiske fiskefartøy. På spørsmål fra NRK 29. april 2022 sa fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran at «Vi unntar fiskefartøy. Det har også EU gjort.»

Men EU-kommisjonen legger til grunn at fiskefartøy er omfattet av havneforbudet dersom de har fått utstedt sertifikat i henhold til SOLAS, MARPOL eller Load Lines Convention. På oppdrag fra Venstres stortingsgruppe har Stortingets utredningsseksjon undersøkt hvilke EU-land som eventuelt har innført et generelt unntak for fiskefartøy. Utredningsseksjonen har ikke identifisert ett eneste EU-land som har innført et slikt generelt unntak. Heller ikke Storbritannia eller Canada har unntatt fiskefartøy fra sine havneforbud.

I 2021 var førstehåndsverdien til de russiske landingene i Norge 1,3 mrd. kroner, ifølge Råfisklaget. Unntaket skjermer med andre ord en viktig del av de russiske havneanløpene i Norge. Denne landingen er heller ingen forutsetning for det norsk-russiske forvaltningssamarbeidet for fiskeribestandene.

Forslagsstillerne mener at Norge bør følge opp EUs sanksjonspakker, så lenge det er i samsvar med Grunnloven. Det er viktig at de europeiske landene står sammen om de økonomiske sanksjonene, og Norge kan ikke la russiske supertrålere benytte norske havner så lenge Russland hindrer ukrainske båter i å bruke sine egne havner. Derfor mener forslagsstillerne man bør fjerne det norske særunntaket for russiske fiskefartøy fra det norske havneforbudet.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen fjerne det generelle særunntaket for russiske fiskefartøy fra det norske havneforbudet, slik at det også inkluderer russiske fiskefartøy som er omfattet av SOLAS, MARPOL eller Load Lines Convention.

14. juni 2022

Guri Melby

Alfred Jens Bjørlo

Grunde Almeland

Sofie Høgestøl