Representantforslag om å forby barnehijab i grunnskolen og barnehagen

Dette dokument

  • Representantforslag 26 S (2022–2023)
  • Fra: Erlend Wiborg, Himanshu Gulati, Silje Hjemdal og Frank Edvard Sve
  • Sidetall: 2

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Dødsfallet til iranske Mahsa Amini, som ble pågrepet av «moralpolitiet» i Iran fordi hun var kledd uanstendig, har skapt store reaksjoner. Dødsfallet har utløst store demonstrasjoner som fordømmer handlingen og regimet i Iran. Amini ble kun tjueto år gammel og døde i politiets varetekt, torturert, lemlestet og drept av skadene – av politiet. I ettertid tok flere tusen iranske kvinner til gatene og kastet hijaben i protest mot Irans regime. Flere andre unge jenter på Aminis alder som tok til gatene for å demonstrere mot moralpolitiet og regimet i Iran, har blitt skadet eller drept. Blant de drepte er også barn.

Forslagsstillerne mener hijaben symboliserer en ideologi som er kvinneundertrykkende, og som seksualiserer små barn. Derfor mener forslagsstillerne at kun et forbud vil forhindre seksualisering av små jenter i barneskolealder. Forslagsstillerne er av den oppfatning at ingen barn er i stand til å ta stilling til bruk av hijab, spesielt ikke ideologien og indoktrineringen som ligger bak bruken av hijab.

Plagget legitimeres i islam som en aktiv handling for å unngå å vekke lyster hos det motsatte kjønn, da kvinners hud, kropp og hår er å anse som seksuelle objekter. Barnehijab representerer således en seksualisering og et syn på barn som ikke er forenlig med norsk lov, og tildekkingen er en av de mest synlige formene for sosial kontroll av barn, som ikke hører hjemme i Norge. Samfunnet kan ikke akseptere at småjenter fra minoritetsmiljøer blir betraktet som seksuelle objekter og dermed ikke har de samme rettighetene som majoritetsbarna.

Barnehijaben skaper et kunstig skille mellom barn på grunnlag av religion og kjønn. En slik segregering av barn er et brudd på idealet om at jenter og gutter, uavhengig av etnisitet og religion, er likestilte i Norge. Et forbud mot barnehijab i barnehagen og grunnskolen vil sikre likestilling og bidra til at alle barn i Norge får samme rett og mulighet til utfoldelse og utvikling. Et slikt forbud er et viktig bidrag for å sikre barns universelle rettigheter i Norge.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å innføre et nasjonalt forbud mot bruk av barnehijab i barnehagen og grunnskolen.

25. oktober 2022

Erlend Wiborg

Himanshu Gulati

Silje Hjemdal

Frank Edvard Sve