Representantforslag om stans i mottak av kvoteflyktninger så lenge krigen i Ukraina vedvarer

Dette dokument

  • Representantforslag 27 S (2023–2024)
  • Fra: Erlend Wiborg
  • Sidetall: 1

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Konflikten i Ukraina har ført til en ekstraordinær og prekær flyktningsituasjon i våre nærområder. Siden krigsutbruddet i februar 2022 har et stort antall ukrainere blitt drevet på flukt. Antallet ankomster av ukrainske flyktninger til Norge er stadig økende, og sommeren 2023 passerte antallet 50 000 flyktninger. Norge er nå det landet i Norden som tar imot klart flest flyktninger fra krigen i Ukraina.

Det har siden krigsutbruddet vært bred politisk enighet om at Norge skal ta sin del av ansvaret, ved å ta imot de ukrainerne som nå flykter fra et hjemland i krig og ruiner. Det har også vært et bredt folkelig engasjement i hele landet for å hjelpe ukrainere på flukt. Det er ingen tvil om det norske folks vilje til å stille opp for ukrainere i den desperate situasjonen de nå befinner seg i.

Fremskrittspartiets flyktningpolitikk er at flyktninger hjelpes best og mest effektivt ved at de hjelpes i nærområdene til der de har flyktet fra. Dette gir den mest treffsikre hjelpen, og sørger også for best mulig ressursutnyttelse ved at man får hjulpet flere flyktninger. Et omfattende norsk bidrag for å hjelpe de ukrainske flyktningene er følgelig helt i tråd med Fremskrittspartiets politiske linje. Denne innsatsen for å hjelpe de ukrainske flyktningene i Norges nærområder kommer imidlertid med en vesentlig kostnad.

Fremskrittspartiet har – tidvis utskjelt og alene – alltid stått for en bærekraftig asyl- og innvandringspolitikk. Norges mottak av immigranter må tilpasses vårt lands ressurser og ikke minst Norges kapasitet til mottak og integrering. Konsekvensen av naivitet og snillisme i dette spørsmålet og innvandring på et ikke-bærekraftig nivå, er det flere eksempler på. Den situasjonen Norges naboland Sverige nå befinner seg i, illustrerer poenget og understreker alvoret ved å gjøre feil i denne vurderingen.

Forslagsstilleren mener det er uansvarlig med mottak av ytterligere flyktninger, utover den økende mengden som man fremdeles ikke vet det endelige antallet på, som nå ankommer fra Ukraina. Det fremmes derfor forslag om full stans i mottak av kvoteflyktninger så lenge flyktningetilstrømningen fra Ukraina vedvarer. Den norske innsatsen for disse flyktningene må i stedet innrettes som hjelp i flyktningenes nærområder.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen stanse mottak av kvoteflyktninger så lenge krigen i Ukraina vedvarer.

25. oktober 2023

Erlend Wiborg