Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om godkjenning av Oslo Private Gymnasium A/S

Dokument nr. 8:15 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet