Reising av en statue av Stortingets første president, Wilhelm Frimann Koren Christie, i forbindelse med Grunnlovens 175-års jubileum

Innst. S. nr. 61 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet