Meddelelse om forskrifter fastsatt i medhold av smittevernloven § 7-12, jf. beredskapsloven § 3

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har referert saken i møtet (referatsak).

Saksgang