Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Avgrens utvalget

Finn interpellasjon etter

Aasland, Tora (1 - 3 av 3)
 • Interpellasjon fra Tora Aasland (SV) til næringsministeren

  Interpellasjon nr. 4 (1991-92)

  Datert: 22.08.1990

  Besvart: 16.01.1992 av næringsminister Ole Knapp

  "Oppkjøp, "slakting" og nedlegging av norske industribedrifter er i ferd med å bli et betydelig problem i det norske samfunn. Det rammer ofte små og mellomstore produktive bedrifter i lokalsamfunn med få alternative arbeidsplasser. Denne utviklingen er bekymringsfull både sysselsettingsmessig og industripolitisk. Når produksjonsbedriftene "flagger ut" ser man konturene av Norge som en råvareprodusent med liten mulighet for foredling og verdiskaping. Hvilke virkemidler vil næringsministeren ta i bruk for å stoppe ytterligere oppkjøp, slakting og nedlegging av norske bedrifter?"
 • Interpellasjon fra Tora Aasland (SV) til miljøvernministeren

  Interpellasjon nr. 21 (1990-91)

  Datert: 20.12.1990

  Besvart: 24.05.1991 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

  "De vedtatte nasjonale mål for å redusere forurensning innebærer blant annet en begrensning av CO2-utslippene slik at de i år 2000 ikke er større enn i 1989. Dette betyr at CO2- utslippene må reduseres, og ikke økes. Gjennom uttalelser fra ledende energipolitikere, også fra Arbeiderpartiet, er det reist tvil om disse mål skal gjelde for norsk energipolitikk. Konkret er det varslet at man kan tenke seg å forlate de nasjonale mål for å få anvendt norsk naturgass raskest mulig. Kan Regjeringen bekrefte at den står fast ved de mål for reduksjon av CO2-utslippene som er vedtatt?"
 • Interpellasjon fra Tora Aasland (SV) til kultur- og kirkeministeren

  Interpellasjon nr. 4 (1989-90)

  Datert: 03.01.1990

  Besvart: 15.03.1990 av kultur- og kirkeminister Eleonore Bjartveit

  "En ung jente døde nylig etter en brutal voldtekt. Gjerningsmannen var åpenbart påvirket av voldsporno. Det finnes mange eksempler på voldsovergrep hvor forakt mot kvinner, barn og gamle er en holdning som sterkt medvirker til ugjerningen. Voldsporno gjennom blader og video forsterker slike nedbrytende holdninger. Hva vil Regjeringen gjøre for å begrense innflytelsen av det som fremmer forakt og vold, og hva vil bli gjort for å øke respekten for menneskeverdet?"