Problemer med søkeløsningen

Søkeløsningen på stortinget.no er dessverre ute av funksjon. Vi beklager dette, og jobber med å løse problemet.

Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Avgrens utvalget

Finn interpellasjon etter

Forsvarsministeren FD (1 - 20 av 27)
 • Interpellasjon fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren

  Interpellasjon nr. 52 (2020-2021)

  Datert: 09.04.2021

  Besvart: 03.05.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om at mange veteraner opplever at rettighetene deres ikke blir sikret, eller at gjennomføring av vedtatte forbedringer går for sakte, på tross av regjeringens tverrsektorielle veteranarbeid
 • Interpellasjon fra Himanshu Gulati (FrP) til forsvarsministeren

  Interpellasjon nr. 14 (2020-2021)

  Datert: 02.11.2020

  Besvart: 17.11.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om å gi krigsmassegravene i Trandumskogen status som nasjonalmonument, bidra til oppgradering av fasilitetene ved monumentet og legge til rette for formidling til besøkende og kommende generasjoner
 • Interpellasjon fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Interpellasjon nr. 64 (2018-2019)

  Datert: 12.04.2019

  Besvart: 07.05.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om at 160 personer i Forsvaret har opplevd voldtekt eller forsøk på voldtekt det siste året, og om tiltak i den sammenhengen, bl.a for å sikre bedre varslerrutiner
 • Interpellasjon fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren

  Interpellasjon nr. 26 (2017-2018)

  Datert: 10.04.2018

  Besvart: 07.05.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om basepolitikk og åpning for permanent amerikansk militær tilstedeværelse i Norge
 • Interpellasjon fra Ruth Grung (A) til forsvarsministeren

  Interpellasjon nr. 3 (2017-2018)

  Datert: 09.11.2017

  Besvart: 05.12.2017 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om å ta initiativ til et samarbeid mellom nordiske havnebyer i utviklingen av mer miljøvennlig skipsfart
 • Interpellasjon fra Michael Tetzschner (H) til forsvarsministeren

  Interpellasjon nr. 26 (2014-2015)

  Datert: 18.11.2014

  Besvart: 06.01.2015 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om tiltak i forbindelse med alvorlig truet flysikkerhet i våre nærområder, med henvisning til en rekke farlige episoder med russiske militærfly
 • Interpellasjon fra Kirsti Bergstø (SV) til statsministeren

  Interpellasjon nr. 25 (2014-2015)

  Datert: 14.11.2014

  Rette vedkommende: Forsvarsministeren

  Besvart: 06.01.2015 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om å gjøre nedbrenninga og tvangsevakueringa av Finnmark under 2. verdenskrig kjent for kommende generasjoner, hedre den nordnorske krigsinnsatsen og sikre oppreisning for kvinner som ble uthengt og trakassert av norske soldater
 • Interpellasjon fra Marit Nybakk (A) til forsvarsministeren

  Interpellasjon nr. 15 (2013-2014)

  Datert: 09.12.2013

  Besvart: 30.01.2014 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

  Om planer og visjoner for det nordiske forsvarssamarbeidet i 2014, under Norges formannskap i NORDEFCO
 • Interpellasjon fra Ine Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren

  Interpellasjon nr. 70 (2012-2013)

  Datert: 05.03.2013

  Besvart: 02.04.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

  Om Forsvarsbyggs utførelse av sitt oppdrag med å forvalte Forsvarets eiendommer, bygg, anlegg og infrastruktur, og hvordan statsråden eventuelt vil forbedre denne
 • Interpellasjon fra Ine Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren

  Interpellasjon nr. 21 (2012-2013)

  Datert: 03.10.2012

  Besvart: 14.12.2012 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

  Om å rette opp mangler i veteranpolitikken, da mange skadde veteraner opplever møtet med Nav, Statens pensjonskasse og helsevesenet som vanskelig og erstatningsordninger som uoversiktlige og urettferdige
 • Interpellasjon fra Marit Nybakk (A) til forsvarsministeren

  Interpellasjon nr. 61 (2011-2012)

  Datert: 23.01.2012

  Besvart: 16.04.2012 av forsvarsminister Espen Barth Eide

  Om hva som kan gjøres for å styrke kvinneandelen i Forsvaret, da den forblir lav selv om det de siste ti årene har vært et erklært mål å øke den
 • Interpellasjon fra Tore Nordtun (A) til forsvarsministeren

  Interpellasjon nr. 40 (2011-2012)

  Datert: 09.12.2011

  Besvart: 09.02.2012 av forsvarsminister Espen Barth Eide

  Om tiltak for å sikre og beholde nødvendig kompetanse i Forsvaret, da det er stadig flere tilfeller av at erfarent nøkkelpersonell forsvinner over i privat sektor
 • Interpellasjon fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

  Interpellasjon nr. 4 (2011-2012)

  Datert: 14.06.2011

  Besvart: 27.10.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

  Om hvordan de store investeringene i nye jagerfly over et 30 års løp vil innvirke på Forsvarets øvrige behov, og når man tenker å legge frem en samlet melding med konsekvensutredninger, slik at Stortinget kan gi sitt syn
 • Interpellasjon fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

  Interpellasjon nr. 69 (2010-2011)

  Datert: 10.01.2011

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Adenbukta er fortsatt et område med stor og økende piratvirksomhet. Fra et norsk synspunkt er dette svært bekymringsfullt, all den tid det seiler et stort antall norskregistrerte og norskeide skip som er registrert i andre land, gjennom dette havområdet. Fra norske rederes side er bekymringen økende, ikke minst fordi det norske fregattbidraget er avsluttet. En annen utfordring med det som skjer, er at når skip blir kapret, blir tiden de holdes stadig lengre, noe som medfører økt belastning på mannskapet og deres pårørende. I tillegg har kapringene også store samfunnsmessige konsekvenser ved at kaprerne ofte lykkes med sine kriminelle gjerninger, noe som oppmuntrer til å øke aktiviteten. Fra norske myndigheters side er dette et kjent problem. Hvilke kortsiktige og langsiktige løsninger ser statsråden når det gjelder dette problemet?
 • Interpellasjon fra Tage Pettersen (H) til forsvarsministeren

  Interpellasjon nr. 28 (2010-2011)

  Datert: 22.10.2010

  Besvart: 11.11.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

  Om å styrke gjennomføringen av den grunnleggende soldatutdanningen og møte soldatenes forventninger til tilstrekkelig realistisk trening og god nok undervisning i soldatfagene
 • Interpellasjon fra Ine Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren

  Interpellasjon nr. 80 (2009-2010)

  Datert: 18.03.2010

  Besvart: 30.04.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

  Om hvordan man vil videreføre arbeidet med statushevende tiltak for førstegangstjenesten
 • Interpellasjon fra Laila Gustavsen (A) til forsvarsministeren

  Interpellasjon nr. 31 (2009-2010)

  Datert: 13.01.2010

  Besvart: 11.02.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

  Om de viktigste sikkerhets- og forsvarspolitiske utfordringer i utviklingen av et nytt strategisk konsept for NATO, og hvordan norske interesser sikres
 • Interpellasjon fra Jan Sahl (KrF) til forsvarsministeren

  Interpellasjon nr. 59 (2007-2008)

  Datert: 29.01.2008

  Besvart: 26.02.2008 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

  Om hvorvidt Forsvarets fireårsplaner fører til utydelighet om mål og retning internt i Forsvaret
 • Interpellasjon fra Bendiks H. Arnesen (A) til forsvarsministeren

  Interpellasjon nr. 80 (2006-2007)

  Datert: 10.05.2007

  Spørsmålet er trukket tilbake

  I Soria Moria-erklæringen varslet Regjeringen at den ville trappe opp den norske sivile og militære deltakelsen i FNs fredsbevarende arbeid, med særlig vekt på Afrika. Regjeringen har tidligere varslet at Norge i sammen med Sverige, forbereder en innsats i en eventuell FN-styrke i Darfur i Sudan. FN karakteriserer situasjonen i Darfur som verdens verste humanitære krise, og behovene for nødhjelp og beskyttelse er enorme. Særlig er kvinner og barn de som rammes hardest. Det er derfor helt nødvendig at det internasjonale samfunnet opprettholder presset på myndighetene i Khartoum, og Norge på sin side må stå klar til innsats dersom en løsning skulle oppnås. Så langt har regjeringen i Sudan dessverre blokkert for en ren FN-operasjon, men har akseptert en støtte fra FN til Den afrikanske unions operasjon. Hvordan vurderer statsråden utsiktene til å få på plass en løsning for en FN-innsats i Darfur?
 • Interpellasjon fra Signe Øye (A) til forsvarsministeren

  Interpellasjon nr. 20 (2006-2007)

  Datert: 01.11.2006

  Besvart: 24.11.2006 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

  Om tiltak for å få en økt kvinneandel i Forsvaret