Interpellasjon fra Erik Solheim (SV) til miljøvernministeren

Interpellasjon nr. 44 (1996-97)
Datert: 08.04.1997
Besvart: 07.05.1997 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): Det er kommet fram at det i miljøverndepartementet pr. i dag foreligger 18 søknader om godkjenning av markedsføring av genmanipulerte produkter i Norge. Et av disse produktene er genmanipulert mais. Forskere hevder bl.a at dette produktet kan hindre virkningen av medisin mot hjernehinnebetennelse og lungebetennelse. Produktet er også gjort motstandsdyktig mot insektsmidler og sprøytemidler. Stortinget har vedtatt at Norge skal føre en restriktiv genpolitikk.
Hvordan vil miljøvernministeren hindre at genmanipulerte produkter kommer inn på det norske markedet?