Interpellasjon fra Anders John Aune (FFF) til olje- og energiministeren

Interpellasjon nr. 1 (1989-90)
Datert: 08.11.1989
Besvart: 29.03.1990 av olje- og energiminister Eivind Reiten

Anders John Aune (FFF)

Spørsmål

Anders John Aune (FFF): "Fylkestingene for Finnmark, Troms og Nordland har i et fellesmøte 3. november 1989 bedt Regjeringen om å ta nødvendige initiativ til samarbeid med oljeselskapene som har eierandeler på Snøhvit-feltet på Tromsøflaket, slik at dette feltet snarest kan bygges ut.
Hva akter Regjeringen å gjøre for å tilrettelegge de økonomiske forutsetninger som kan føre til en første utbygging, og vil det bli lagt overveiende vekt på de samfunnsmessige virkninger dette vil ha for landsdelen, også betydningen av den teknologiske overføring ved at LNG- og/eller petrokjemiske anlegg blir plassert i Finnmark?"