Interpellasjon fra Ole Gabriel Ueland (Sp) til olje- og energiministeren

Interpellasjon nr. 2 (1991-92)
Datert: 01.06.1990
Besvart: 02.06.1992 av olje- og energiminister Finn Kristensen

Ole Gabriel Ueland (Sp)

Spørsmål

Ole Gabriel Ueland (Sp): "Ein felles energimarknad i EF vil berøra Norge som ein stor energieksportør og produsent.
Korleis vurderer olje- og energiministeren i denne samanheng mulighetene for å føra ein nasjonal petroleumspolitikk?"