Interpellasjon fra Lisbeth Holand (SV) til justisministeren

Interpellasjon nr. 11 (1990-91)
Datert: 22.08.1990
Besvart: 07.02.1991 av justisminister Kari Gjesteby

Lisbeth Holand (SV)

Spørsmål

Lisbeth Holand (SV): "Seksuelle overgrep mot kvinner er et av de groveste utslag av vold i vårt samfunn. Antallet overgrep stiger jevnt og får stadig grovere karakter.

En liten andel av seksuelle overgrep blir anmeldt. I en artikkelserie om voldtekt i VG sommeren 1990 blir det framhevet at etterforskning i voldtektssaker ofte er lite grundig. En alarmerende høy andel av anmeldte saker henlegges eller legges til observasjon.

Å møte i retten som offer for seksuelt overgrep er en sterk belastning for kvinnen. Mange opplever sin status i rettssalen som en tiltalt uten forsvarer.

Denne situasjonen er en alvorlig trussel mot kvinners integritet og rettssikkerhet.

Hva vil justisministeren gjøre for å få slutt på disse uverdige forhold?"