Interpellasjon fra Borghild Røyseland (KrF) til arbeids- og administrasjonsministeren

Interpellasjon nr. 14 (1990-91)
Datert: 05.10.1990
Besvart: 06.06.1991 av arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand

Borghild Røyseland (KrF)

Spørsmål

Borghild Røyseland (KrF): "Mange tusen uføretrygdede funksjonshemmede ønsker arbeid i stedet for trygd. Det offentlige burde se et særlig ansvar for å ta i bruk denne ubenyttede arbeidskraften.
Hva vil statsråden gjøre for at flere funksjonshemmede skal få delta i det ordinære arbeidsliv?
Hvilke (konkrete) tiltak kan bli satt i verk for å få flere funksjonshemmede som arbeidstakere i offentlig sektor?"