Interpellasjon fra Anders John Aune (FFF) til justisministeren

Interpellasjon nr. 15 (1990-91)
Datert: 09.10.1990
Besvart: 07.02.1991 av justisminister Kari Gjesteby

Anders John Aune (FFF)

Spørsmål

Anders John Aune (FFF): "Tilfellet med bussjåføren som ble stukket ned og drept sist sommer under Norway Cup, synes å avdekke at voldsofres etterlatte faller utenfor eksisterende offentlig hjelpeapparat.
Vil statsråden ta initiativ til å rette på dette?"