Interpellasjon fra Karin Lian (A) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 6 (1991-92)
Datert: 10.01.1991
Besvart: 10.10.1991 av samferdselsminister Kjell Opseth

Karin Lian (A)

Spørsmål

Karin Lian (A): "Den sterke økningen i antall reisende med Vestfoldbanen er positiv, både av miljøhensyn og samfunnsøkonomiske hensyn. Kapasiteten er til tider sprengt, krysningsmulighetene er få, og dette fører blant annet til dårligere regularitet.
Vestfoldbanen er den som har hatt sterkest vekst i 80-åra, og den har fortsatt mulighet for vekst.
Hva vil samferdselsministeren gjøre for å legge forholdene til rette for fortsatt trafikkvekst på Vestfoldbanen - med en service og kvalitet som er tilfredsstillende?"