Interpellasjon fra Tore Haugen (H) til næringsministeren

Interpellasjon nr. 15 (1991-92)
Datert: 03.06.1991
Besvart: 26.03.1992 av næringsminister Ole Knapp

Tore Haugen (H)

Spørsmål

Tore Haugen (H): "Reiseliv er utpekt som vekstnæring, men ser inntil det siste ut til å ha hatt beskjeden vekst sammenlignet med våre naboland. Store deler av næringen har lav kapasitetsutnyttelse og svak lønnsomhet. Norge antas å ha stort potensiale for reiseliv, blant annet i distriktene. De siste årene har OECD-landene hatt stor vekst i reiselivet og fortsatt vekst er ventet i 90-årene.
Hva kan gjøres for at Norge skal få del i denne utviklingen og større del av det internasjonale reiselivsmarked?
Offentlige bevilgninger til tiltak for reiselivsnæringen har etter hvert fått betydelig omfang, spredt på 5-7 departementer.
Hva vil Regjeringen gjøre for å få til sterkere koordinering, slik at midlene brukes til tiltak som gir større avkastning og effekt for næringen og dermed flere og trygge arbeidsplasser?"