Interpellasjon fra Kristin Clemet (H) til kulturministeren

Interpellasjon nr. 3 (1992-93)
Datert: 05.12.1991
Besvart: 26.01.1993 av kulturminister Åse Kleveland

Kristin Clemet (H)

Spørsmål

Kristin Clemet (H): "Kulturdepartementet har ansvaret for mediepolitikken, der presse-etikk er ett sentralt tema. De etiske rammer for pressens virksomhet settes dels i form av personlig etikk; dels av pressens profesjonsetiske regelverk; og dels av lovverket. Ulike land har valgt ulike løsninger.
Mener statsråden at det er, eller kan være, behov for endringer i det norske systemet, og hvilke muligheter vil hun i så fall vurdere eller foreslå?" ( Trukket tilbake)