Interpellasjon fra Tove Kari Viken (Sp) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 26 (1991-92)
Datert: 26.02.1992
Besvart: 02.04.1992 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

Tove Kari Viken (Sp)

Spørsmål

Tove Kari Viken (Sp): "Det kurdiske folket har gjennom lang tid blitt undertrykt og trakassert. Spesielt vanskelig er forholdene i Irak og Tyrkia.
Gulfkrigen og blokaden av Irak har ført til stor matmangel og umenneskelige forhold for kurderne. Man vil ikke få en fredelig utvikling i Midt-Østen før man finner en løsning for den kurdiske befolkning.
På hvilken måte kan Norge bidra til at kurdernes menneskerettigheter blir respektert, og at det kurdiske folks situasjon blir satt på den internasjonale dagsorden?"