Interpellasjon fra Jens Marcussen (FrP) til handelsministeren

Interpellasjon nr. 13 (1992-93)
Datert: 23.11.1992
Besvart: 18.03.1993 av handelsminister Bjørn Tore Godal

Jens Marcussen (FrP)

Spørsmål

Jens Marcussen (FrP): "Skipsfartskrisen fra begynnelsen av 70-årene fortsatte inn i 80-årene med blandt annet utflagging av halvparten av den norske utenriksflåten som resultat. Dette medførte masseoppsigelser av norske sjøfolk til fordel for utenlandsk arbeidskraft.
Andre nasjoner gjennomførte tiltak, blant annet særskilte skatteregler for å sikre sysselsetting for de respektive lands sjømenn.
Vil statsråden fremme forslag, for eksempel om hyrevilkår som gjelder i Danmark eller Sverige, for å øke sysselsettingen av norske sjømenn?"