Interpellasjon fra Trond Jensrud (A) til barne- og familieministeren

Interpellasjon nr. 16 (1992-93)
Datert: 17.12.1992
Besvart: 27.04.1993 av barne- og familieminister Grete Berget

Trond Jensrud (A)

Spørsmål

Trond Jensrud (A): "Situasjonen for barn med foreldre som blir arbeidsledige, er lite belyst og lite framme i dagens samfunnsdebatt. Framfylkingen arrangerte i juni 1992, en høring om barn og arbeidsledighet. FAFOs rapport om høringen avslører at det er manglende dokumentasjon og forskning omkring bl.a. barns velferdsbehov og barns situasjon ved foreldres arbeidsledighet.
Ønsker statsråden å ta initiativ til tiltak som kan bedre barnas situasjon i forbindelse med arbeidsledighet og hva kan gjøres for å sikre nødvendig dokumentasjon på området?"