Interpellasjon fra Anneliese Dørum (A) til justisministeren

Interpellasjon nr. 17 (1992-93)
Datert: 15.01.1993
Besvart: 24.05.1993 av justisminister Grete Faremo

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A): "I NRK-TV 1. nyttårsdag 1993 kom det fram at takstmennenes vurderinger og forsikringsselskapenes avkortning av utbetalingene har ført til at mange har store problemer etter naturkatastrofen på Vestlandet. Mange står etter årets katastrofe i Nord-Norge i fare for å komme i samme uholdbare situasjon. Dagens regelverk gir forsikringsselskapene anledning til å foreta avkortninger i forsikringsutbetalingene, selv om standard under oppføring av en bygning er noe som enkeltforbrukere normalt ikke har mulighet for å kontollere selv.
Hva vil statsråden gjøre for å medvirke til at lovverk og forsikringsselskapenes praksis bedre sikrer de skadelidte?"