Interpellasjon fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til handelsministeren

Interpellasjon nr. 18 (1992-93)
Datert: 25.01.1993
Besvart: 25.03.1993 av handelsminister Bjørn Tore Godal

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp)

Spørsmål

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp): "Retten til innsyn i offentlig forvaltning er en viktig del av et levende folkestyre. Det er reist spørsmål om offentlighetsprinsippet i forhold til EØS-avtalen og ved eventuelt norsk medlemskap i EF.
Hvordan ser Regjeringen på EFs praksis når det gjelder offentlighet og innsyn?
Hvordan vil Regjeringen praktisere offentlighetsprinsippet i EØS og i de kommende medlemskapsforhandlingene med EF?
På hvilken måte vil Regjeringen sikre at praktiseringen av offenlighetslovens § 6.1 ikke hindrer norsk allmenhet innsyn i viktige spørsmål som angår Norges forhold til EF?"